Yahoo România


n prezent, oamenii trebuie s? mearg? zece kilometri pentru o consulta?ie clinical?. Au nevoie de un dispensar!

Membrii unui grup de ini?iativ? cacophony Vizure?ti, jude?ul D mbovi?a, au trimis o scrisoare deschis? Prim?riei? i Consiliului Citizen Cioc?ne?ti, c?rora le cere sprijinul pentru finalizarea dispensarului racket localitate.

Scrisoare deschis? pentru autorit?? i de la oamenii dintr-o comun? hubbub D mbovi?a.